Tegevusala

OÜ Vailer (registrikood 10802290) on asutatud septembris 2001. aastal.

Elektritööde tegevusvaldkonnad B-klassi pädevuspiirkonnas:

  • elektripaigaldiste projekteerimine
  • elektripaigaldiste ehitus
  • elektripaigaldiste hooldus ja remont
  • käit

Näeme oma tegevuse ühe eesmärgina pakkuda võimalikult laiale tarbijaskonnale elektritöid. Ühtviisi on meil tähtis teha kvaliteetset tööd nii väiketellijale, olgu selleks kasvõi lihtne pistikupesa vahetus, kui ka klientidele, kes vajavad suuremahulist tööd alates projektist kuni objekti üleandmiseni.

Pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust vailer@vailer.ee või telefonil 508 3749!